Startvillig motor, mindre motorslitasje, redusert drivstofforbruk og en mer miljøvennlig start på dagen.

En forvarmet motor starter lettere, utsettes for mindre slitasje, gir redusert drivstofforbruk og opp til 30% redusert utslipp av skadelige avgasser de første kilometerne.

Elektrisk motorvarmer er den mest miljøvennlige måten å forvarme motoren på. Starter du kjøringen med forvarmet motor, vil både utslipp og forbruk bli redusert de første 4-5 kilometerene.

Ny undersøkelse viser kraftig reduksjon av skadelige utslipp og drivstoff forbruk.
Les mer om undersøkelsen her

 

Spesiell innfesting
Varmere med spesialflens eller spesiell innfesting har DEFA nummerserie fra 501 til 599 og 2501-2599. Enkelte motortyper har luker i forskjellige utforminger som fører inn i motorblokkens kjølevannskappe i stedet for frostlokk. Til denne varmeren produserer DEFA en flens som er identisk med den originale luken. Varmeren festes ved hjelp av skruer. Tetning skjer med pakning eller O-ring. I tillegg finnes det varmere i denne serien som består av en flat- eller koppflens hvor innfesting skjer ved hjelp av en brakett.


NB! Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjøretøy beskrevet i monteringsanvisningen.

 

DEFA's motorvarme-elementer kan brukes i kombinasjon med alle DEFA kabler og pakkeløsninger.