Startvillig motor, mindre motorslitasje, redusert drivstofforbruk og en mer miljøvennlig start på dagen.

En forvarmet motor starter lettere, utsettes for mindre slitasje, gir redusert drivstofforbruk og opp til 30% redusert utslipp av skadelige avgasser de første kilometerne.

Elektrisk motorvarmer er den mest miljøvennlige måten å forvarme motoren på. Starter du kjøringen med forvarmet motor, vil både utslipp og forbruk bli redusert de første 4-5 kilometerene.
 

200-Serie Gjenget flens. DEFA nummerserie fra 201 til 299.
Flensen på denne varmeren er gjenget og blir benyttet på biler som har en tilgjengelig gjenget plugg inn i kjølevannskappen. Tetning mellom flens og blokkvegg skjer ved hjelp av koniske gjenger, O-ring, pakning eller tettemasse. I de fleste tilfeller er også flensen utformet slik at elementet kan stå stille mens flensen dreies rundt. Innenfor denne serien er flensen utformet som en skive på enkelte varmere, og som en kopp på andre


NB! Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjøretøy beskrevet i monteringsanvisningen.

DEFA's motorvarme-elementer kan brukes i kombinasjon med alle DEFA kabler og pakkeløsninger.