Startvillig motor, mindre motorslitasje, redusert drivstofforbruk og en mer miljøvennlig start på dagen.

En forvarmet motor starter lettere, utsettes for mindre slitasje, gir redusert drivstofforbruk og opp til 30% redusert utslipp av skadelige avgasser de første kilometerne.

Elektrisk motorvarmer er den mest miljøvennlige måten å forvarme motoren på. Starter du kjøringen med forvarmet motor, vil både utslipp og forbruk bli redusert de første 4-5 kilometerene.
 

100-Serie
For denne varmergruppen er flensen utformet som en kopp for å få plass til hele eller deler av elementets aktive del inne i koppen. Varmeren benyttes på motorer med liten plass i kjølevannskappen. Varmeren holdes på plass ved hjelp av presspasningsprinsippet. Denne varmertypen kan ha en eller flere koniske flater med ulik diameter. Dette gjør at varmeren kan brukes på flere motortyper. Benyttes kun på kjøretøy med støpejernsblokk.
 

NB! Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjøretøy beskrevet i monteringsanvisningen.

DEFA's motorvarme-elementer kan brukes i kombinasjon med alle DEFA kabler og pakkeløsninger.