Startvillig motor, mindre motorslitasje, redusert drivstofforbruk og en mer miljøvennlig start på dagen.

En forvarmet motor starter lettere, utsettes for mindre slitasje, gir redusert drivstofforbruk og opp til 30% redusert utslipp av skadelige avgasser de første kilometerne.

Elektrisk motorvarmer er den mest miljøvennlige måten å forvarme motoren på. Starter du kjøringen med forvarmet motor, vil både utslipp og forbruk bli redusert de første 4-5 kilometerene.


000-Serie
Varmerens flens består av en konisk skive, og varmeren blir holdt på plass ved hjelp av presspasningsprinsippet. Denne varmertypen blir montert i motorer med romslig kjølevannskappe der hele den aktive delen av elementet kan stå inne i kjølevannskappen. Benyttes i de fleste tilfeller på kjøretøyer med store motorer hvor det er god plass i kjølevannskappen. Benyttes kun på kjøretøy med støpejernsblokk.


NB! Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjøretøy beskrevet i monteringsanvisningen.

DEFA's motorvarme-elementer kan brukes i kombinasjon med alle DEFA kabler og pakkeløsninger.