Kraftig smøremiddel til tyngre oppgaver.

Laget for å gi beskyttelse og smøring under alle slags driftsforhold. Produktet trenger dypt inn for å gi innvendig beskyttelse av åpne drivverk, ståltau (wire), tannstenger, drev, tannhjul, knastskiver og driftsmekanismer, i bygg & anlegg, skipsverft, havneanlegg og skip, steinbrudd, tungteknikk, bil og produksjonsindustri.