Olje med tilnærmet samme spesifikasjoner som i "gode gamle" dager.
Det er en stadig diskusjon om hva slags olje som er best for veteranbilen. Uansett, her har vi en ren mineralolje i monograde SAE 40, med spesifikasjon API SA.

Typisk bruksområde er førkrigs-biler.

Teknisk info: De aller eldste bilene med støpte lager trenger vanligvis en zinc tilsetning i oljen, men denne oljen er uten zinc.