Olje med tilnærmet samme spesifikasjoner som i "gode gamle" dager.
Det er en stadig diskusjon om hva slags olje som er best for veteranbilen. Uansett, her har vi en ren mineralolje i monograde SAE 30, med spesifikasjon API SA.

Typisk bruksområde er 50-60 talls biler.