Olje med tilnærmet samme spesifikasjoner som i "gode gamle" dager.
Det er en stadig diskusjon om hva slags olje som er best for veteranbilen. Uansett, her har vi en ren mineralolje i multigrade SAE 20W/50, med spesifikasjon API SE/CC

Typisk bruksområde er 50- og 60-talls biler.