Remus 68 er en ISO 68 olje til generell bruk i hydrauliske systemer. ISO 6743. Fortrinnsvis til bruk i temperert område.

På anleggsmaskiner anbefales Remus Super (32 eller 46)

Leveres i 25 liters kanne.