Hydraulikkolje til maskiner, kraner, lifter og ellers der ISO 46 olje foreskrives.
HVI kvalitet sikrer utstyret også ved utendørs bruk.

Vær oppmerksom på forskjellen ved HV (til maskiner også utendørs) og HM (kun innendørs bruk)

Leveres i 25 liter og 199 liters fat
Leveres også i viskositet 32 (for lavere temperaturer)