Fjærbelastet bryter.
Maks 20 Amp v/12 V
Monteres i 12,5 mm hull.