Metall vippebryter AV/PÅ heavy duty type. Med sølvkontakter som gir god forbindelse og liten elektrisk motstand

Skrueterminaler.
25 amp 12V

Monteres i 12,5 mm rundt hull.