Helautomatisk batterilader og hjelpestarter for 12 og 24 volt.
Ladestrøm opp til 45 Amp og startstrøm på 550 amp.
Automatisk innkobling av hjelpestart. Fjernkontroll er unødvendig.

Full beskyttelse av bilens elektronikk, klemmene er spenningsløse ved tilkobling.

Analyserer batteriet og lader automatisk med optimal spenning/strøm.

Gir feilkode i multifunksjonsdisplay ved defekt batteri.

Lader også batterier som er helt utladet, (ned til 1 volt)

Praktisk oppbevaringsrom i forkant for kabler og klemmer.

Lett å trille, vekt 30 kg.
Nødvendig strømtilkobling på 230 volt er 16 A.

 

Ved behov for nye sikringer bestilles LAD 054547 (2 pakning).