Universal absorbentmatte som suger opp søl fra olje, frostvæske og også andre vannholdige væsker. To ruller med 48 meter i hver. Bredde 2 x 38 cm

 

Et alternativ til oljeoppsugingsgranulat.