Rele for bryting av ladestrøm mellom startbatteri og ekstrabatteri.