Avdekker raskt eventuelle lekkasjer i gassinstallasjoner. Miljøvennlig og fjernes evt. med vann.

DWG-sertifisert.

500 ml.