Effektivt verktøy for å løsne fastrustede koblinger.

MoTip Freezer senker temperaturen til -50°C og har en jetspraystråle.