20 liters  sekk (ca 9,5 kg tørrvekt) oppsugningsgranulat.

Meget  bra til oppsuging av oljesøl, diesel, bensin og batterisyre.
Skal være tilgjengelig hos alle batteri innsamlingsteder.

Granulatet drysses på i ca 4 mm tykkelse og når stoffet er mettet spaes det opp, og eventuellt nytt lag med granulat påføres.

Forurenset granulat må leveres til godkjent mottak!