20 liters sekk (ca 9,5kg tørrvekt) oppsugningsgranulat.

Meget bra til oppsuging av oljesøl, diesel, bensin og batterisyre.
Skal være tilgjengelig hos alle batteri-innsamlingsteder.

Granulatet drysses på i ca 4mm tykkelse og når stoffet er mettet spaes det opp, og eventuellt nytt lag med granulat påføres.

Forurenset granulat må leveres til godkjent mottak!

 

Et alternativ til absorbentmatter.