Diagnosetester spesielt designet for Mercedes.
Ta kontakt for mer opplysninger.