Pulverslokkere er velegnet til slokking av de fleste typer branner. Apparatene har et høyeffektivt pulver noe som sikrer maksimal slokkeeffekt. Som drivgass benyttes nitrogen. Brannklasse ABC.
A: Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.
B: Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, motorolje, lakk, maling.
C: Gassbranner så som propan, metan og butan.

Materialklasse TJA39A0