Gjengeovergang som er nødvendig for å koble på videre overganger til høyttrykkspyler fra Autoglym Polar Blaster skumkanon.