Mange motorer behøver høyere oktantall i bensinen enn standard pumpebensin.
Gir bedre effekt ved at man kan beholde den opprinnelige tenningsinnstillingen uten å få tenningsbank.
Påfylles ved hver bensinfylling.

300 ml flaske rekker til 50 liter bensin.