Kjemisk tettemiddel som gir permanent tetting av mindre lekkasjer i radiator og varmeapparatsystem.

Inneholder rusthindrende stoffer og reduserer ikke kjøleeffekten.