Eldre biler trenger erstatning for blyet som tidligere ble tilsatt bensinen.
Lead Substitute gir samme effekt uten forurensing.

Hele flasken rekker til ca 50 liter bensin.